CHUYỆN CỔ TCH

 

Kể chuyện b nghe: cc cu chuyện Cổ tch dn gian Việt Nam, chuyện cổ tch chọn lọc cc nước,

 

Hướng dẫn:

- Từ điện thọai cố định tại Tp.HCM gọi trực tiếp:    801111xx

- Từ điện thọai di động, Tỉnh thnh khc gọi :      8.801111xx

 

Sau đ chọn từ phm 1 đến phm 9 để nghe từng cu chuyện hoặc chọn 2 phm theo danh mục chuyện kể.

 

V dụ: để nghe chuyện Nước mắt c sấu: Gọi hộp thư  80111115, ấn phm 3.

  

 
Stt Tn truyện Số hộp thư Phm số 
1 AI MUA HNH TI (LỌ NƯỚC THẦN) 80111120 4-1
2 AI ĐNG KHEN NHIỀU HƠN 80111118 1
3 ANH TRAI CY V LO NH GIU 80111113 7
4 ANH TRAI V EM GI 80111124 5-1
5 ANH V EM GI 80111128 8
6 AO PHẬT 80111126 2-1
7 BA CHNG THIỆN NGHỆ 80111137 2
8 BA CHỊ EM GI 80111137 1
9 BA CH HEO CON 80111117 2
10 BA C TIN 80111126 3
11 BA ĐIỀU ƯỚC 80111122 5-1
12 BẦY CHIM THIN NGA (PHẦN 1) 80111123 7
13 BẦY CHIM THIN NGA (PHẦN 2) 80111123 7-1
14 BẠCH TUYẾT V BẢY CH LN (PHẦN 1) 80111115 6
15 BẠCH TUYẾT V BẢY CH LN (PHẦN 2) 80111115 6-1
16 B CHU 80111115 1
17 B GI TRONG QUẢ BẦU (PHẦN 1) 80111116 2
18 B GI TRONG QUẢ BẦU (PHẦN 2) 80111116 2-1
19 BC ĐNH C V G HUNG THẦN 80111117 5-1
20 BC TIỀU PHU TỐT BỤNG 80111117 4
21 BẢY ANH EM CH B MỒ CI 80111113 8
22 BI KỊCH CỦA CO 80111120 9-1
23 BNG HOA CC TRẮNG 80111116 8-1
24 BỮA TIỆC TỐI Ở NH CO (PHẦN 1) 80111120 3
25 BỮA TIỆC TỐI Ở NH CO (PHẦN 2) 80111120 3-1
26 BỤNG LM DẠ CHỊU 80111113 4
27 CẬU B THNG MINH 80111112 6
28 CY GẬY THẦN 80111137 4
29 CY KHẾ 80111117 4-1
30 CY TRE TRĂM ĐỐT 80111137 8
31 C SẤU T KHN 80111123 3-1
32 C SẤU V KHỈ 80111117 5
33 CI CN THỦY NGN 80111117 1-1
34 CI ĐUI CỦA THỎ 80111123 4-1
35 CI THOI BẰNG VNG 80111115 8-1
36 CO V MO 80111126 2
37 CO V SI 80111120 1-1
38 CHNG NGỐC ĐƯỢC KIỆN 80111120 5-1
39 CHNG TRAI THẬT TH 80111122 6-1
40 CHO RU 80111120 8-1
41 CHIẾC THOI VNG 80111112 4
42 CH SI V BẢY CH D CON 80111137 9
43 CHU THỌ XƯƠNG 80111119 7
44 CHUỘT V ẾCH XANH 80111124 7
45 CH B THNG MINH 80111112 2
46 CH B T HON 80111128 6
47 CH C KHNG BIẾT TỰ BẰNG LNG 80111124 9
48 CH MO ĐI HIA 80111124 3
49 CH THỎ TINH KHN S A 80111124 3-1
50 CHUYỆN THỢ NHUỘM CỦA C MO 80111123 9-1
51 C B LỌ LEM 80111124 1-1
52 C B QUNG KHĂN ĐỎ 80111115 4
53 C GI LẤY CHỒNG HONG TỬ 80111126 6-1
54 C GI V 7 TN CƯỚP 80111117 9
55 C ĐẸP V QUI VẬT (PHẦN 1) 80111117 8
56 C ĐẸP V QUI VẬT (PHẦN 2) 80111117 8-1
57 CNG CHA NGỦ TRONG RỪNG 80111115 9
58 CON CO KHOT LC 80111122 7-1
59 CON CO V CHIẾC BNH SỮA 80111123 1-1
60 CON CHUỘT THAM 80111128 5
61 CON CỪU V CON SI 80111120 1
62 CON G DỊ TẬT 80111120 6
63 CON KHỈ V CON LẠC Đ 80111120 4
64 CON MA BO TH 80111126 5-1
65 CON MA NHT GAN 80111120 2-1
66 CON NHỆN, CON QUẠ V CON CO (PHẦN 1) 80111120 7
67 CON NHỆN, CON QUẠ V CON CO (PHẦN 2) 80111120 7-1
68 CON QUẠ V CON CNG 80111116 9
69 CON RẮN M 80111117 6-1
70 CON SC TRNG THẤY G? 80111120 5
71 CON THỎ MƯU TR 80111123 5
72 CƯỜNG BẠO ĐẠI VƯƠNG 80111126 8-1
73 CC KIỆN TRỜI 80111115 4-1
74 CỨU VẬT VẬT TRẢ ƠN, CỨU NHN NHN TRẢ ON 80111113 5
75 CUỘC PHIU LƯU CỦA ANH CHNG NGỐC 80111123 4
76 CỦA THIN TRẢ ĐỊA 80111112 7
77 D CON NGHE LỜI MẸ 80111116 7
78 D ĐEN V D TRẮNG 80111118 5
79 DẾ NHỎ V NGỰA GI M 80111122 9
80 DIỄM TỬ (NHỊ THẬP TỨ HIẾU) 80111119 1
81 DƯƠNG HƯƠNG (NHỊ THẬP TỨ HIẾU) 80111119 4
82 EM B BN DIM 80111128 7
83 EM B THNG MINH 80111120 6-1
84 G ĐẺ TRỨNG VNG 80111113 5-1
85 G RỪNG V HỔ 80111123 1
86 GIỌNG HT CHIM SƠN CA 80111118 7
87 HAI CI BƯỚU 80111115 8
88 HAI CH GẤU THAM ĂN 80111115 3-1
89 HAI C GI V CỤC BƯỚU 80111112 1
90 HAI NG TƯỚNG Đ RẢI 80111113 8-1
91 HN VĂN ĐẾ (GƯƠNG HIẾU THẢO) 80111119 4-1
92 HOA MO G 80111113 2
93 HỔ V RA ĐEN 80111124 8
94 HONG HƯƠNG (GƯƠNG HIẾU THẢO) 80111119 3
95 HONG LỖ TRỰC (GƯƠNG HIẾU THẢO) 80111119 7-1
96 HN Đ THẦN 80111115 2-1
97 HN NGỌC ƯỚC 80111117 2-1
98 HŨ BẠC CỦA NG GI ĐỐT THAN 80111126 7
99 KO CO 80111123 3
100 KHNG BAO GIỜ BIẾT GIẬN 80111112 5
101 LM ƠN HA HẠI 80111126 4-1
102 LO LAI TỬ (NHỊ THẬP TỨ HIẾU) 80111119 8
103 L NHƯ HỔ 80111113 9
104 LỜI HỨA CỦA SU RM 80111123 8
105 LỤC TCH (GƯƠNG HIẾU THẢO) 80111119 2
106 L NG CỌC (SỰ TCH THNH CHM) 80111117 3
107 MẪN TỬ KHIN (GƯƠNG HIẾU THẢO) 80111119 5-1
108 MẠNH TNG (NHỊ THẬP TỨ HIẾU) 80111119 9
109 MO CON CU C 80111128 1
110 MO KẾT BẠN VỚI CHUỘT 80111128 3
111 MO V CHUỘT 80111128 4
112 MO V CHUỘT KẾT NGHĨA 80111112 9
113 MỒ CI V TN NH GIU XẤU BỤNG 80111112 3
114 MN QU CỦA NHỮNG NGƯỜI T HON 80111126 1
115 MN QU QU NHẤT 80111118 3
116 MUỖI NH V MUỖI ĐỒNG 80111120 2
117 ĐN VỊT TRỜI 80111118 4
118 NNG CNG CHA V CHNG ẾCH 80111117 7-1
119 ĐẾN CHẾT VẪN H TIỆN 80111116 1-1
120 NG MNH (NHỊ THẬP TỨ HIẾU) 80111119 9-1
121 NGƯỜI CON CH HIẾU 80111118 6
122 NGƯỜI CON TRAI BẤT HIẾU 80111126 6
123 NGƯỜI D GHẺ ĐỘC C 80111116 6
124 NGƯỜI MẸ LỐT CH 80111117 3-1
125 NGƯỜI NNG DN V CON QUỈ 80111122 5
126 NGƯỜI THỢ SĂN V MỤ CHẰNG 80111126 1-1
127 ĐI TM BẠN 80111116 7-1
128 ĐINH LANG (NHỊ THẬP TỨ HIẾU) 80111119 6
129 ĐI GIY THẦN 80111113 1-1
130 NỢ NHƯ CHA CHỔM 80111113 4-1
131 NỮ HNH GINH BẠC 80111113 3-1
132 ĐƯỜNG LN TRỜI 80111115 1-1
133 ĐƯỜNG THỊ 80111119 2-1
134 NƯỚC MẮT C SẤU 80111115 3
135 NI CƯỜI 80111122 2-1
136 NG PHẠM NGŨ LO 80111123 2
137 NG TRẠNG NỒI 80111124 1
138 NG TRẠNG THẢ DIỀU 80111116 5-1
139 NG VUA V BC THỢ GIY 80111124 5
140 NG YẾT KIU 80111116 1
141 PHƯỢNG HONG V CHIM TRĨ 80111124 4
142 QUN TỬ 80111126 7-1
143 QUAN M THỊ KNH 80111123 2-1
144 QUẢ TIM CỦA KHỈ 80111116 9-1
145 RA V VƯỢN 80111123 8-1
146 SN CHẠY THI VỚI THỎ 80111116 8
147 SINH NHẬT CỦA CN CON 80111113 6-1
148 SƯ TỬ V THỎ CON 80111120 8
149 SỌ DƯ 80111137 5
150 SỌ DỪA 80111116 5
151 SỰ TCH BNH CHƯNG BNH DẦY 80111124 2
152 SỰ TCH CY V SỮA 80111115 2
153 SỰ TCH C THỜN BƠN 80111126 9
154 SỰ TCH CI CHỔI 80111122 4
155 SỰ TCH CHIM 5 TRU 6 CỘT&CHIM BẮT C TRI CỘT 80111122 6
156 SỰ TCH CHIM QUỐC 80111126 4
157 SỰ TCH CHIM TU H 80111126 9-1
158 SỰ TCH CON BỌ HUNG 80111113 3
159 SỰ TCH CON DẾ 80111126 3-1
160 SỰ TCH CON KHỈ 80111115 7
161 SỰ TCH CON KIẾN VNG 80111113 6
162 SỰ TCH CON MỐI (THẠCH SNG) 80111116 6-1
163 SỰ TCH CON NHI 80111115 7-1
164 SỰ TCH CON SAM 80111115 9-1
165 SỰ TCH CON TRU 80111113 7-1
166 SỰ TCH HỒ GƯƠM 80111122 7
167 SỰ TCH NT VẰN TRN LƯNG HỔ (PHẦN 1) 80111124 6
168 SỰ TCH NT VẰN TRN LƯNG HỔ (PHẦN 2) 80111124 6-1
169 SỰ TCH NG TO LN CHẦU TRỜI 80111123 6-1
170 SỰ TCH TRI DƯA HẤU 80111122 3
171 SỰ TCH TRI SẦU RING 80111116 3
172 SỰ TCH TRI THƠM 80111113 9-1
173 SƠN TINH-THỦY TINH 80111122 2
174 SƯU KIỀM LU (NHỊ THẬP TỨ HIẾU) 80111119 1-1
175 SỬ TỬ OAI HNG 80111122 8-1
176 SI, CH V MO 80111122 1
177 SUỐT, THOI V KIM 80111128 9
178 TẤM CM 80111137 7
179 TẤM CM (PHẦN 1) 80111115 5
180 TẤM CM (PHẦN 2) 80111115 5-1
181 TẤM LNG VNG 80111122 4-1
182 TĂNG TỬ (NHỊ THẬP TỨ HIẾU) 80111119 5
183 TẠI SAO NƯỚC BIỂN MẶN? 80111116 4-1
184 THẦN CHẾT V BC THỢ RN 80111118 8
185 THẦN CHẾT V NGƯỜI MẸ 80111124 8-1
186 THẦN GỖ 80111123 5-1
187 THẦN SẮT 80111113 1
188 THẠCH SANH    L THNG 80111137 6
189 THẠCH SNG 80111112 8
190 THI THUẬN (GƯƠNG HIẾU THẢO) 80111119 8-1
191 THM TỬ HỒ ĐỒ 80111116 3-1
192 THỎ KẾT BẠN VỚI VOI 80111128 2
193 THỎ RỪNG V HM XM 80111118 9
194 THỎ TRẢ NỢ SI 80111123 9
195 THỎ V SI 80111120 9
196 TNH ANH EM 80111122 9-1
197 TNH NỢ 80111113 2-1
198 TR KHN CON TRẺ 80111126 8
199 TRỌNG THỦY MỴ CHU 80111124 9-1
200 VẪN G C SẤU THAM ĂN 80111124 2-1
201 V SAO GẤU CỤT ĐUI 80111123 6
202 V TNG GIẾT HỔ TRN ĐỒI CẢNH DƯƠNG 80111116 4
203 VƯƠNG THI (NHỊ THẬP TỨ HIẾU) 80111119 3-1
204 VƯƠNG TƯỜNG (NHỊ THẬP TỨ HIẾU) 80111119 6-1
205 VUA AN DƯƠNG VƯƠNG 80111122 8
206 VUA QUẠ 80111126 5
207 XING MIỆNG 80111118 2